ОАО "Укрводпроект" »
Корпоративное управление
 

                                2017

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2016 рік
    Протокол Зборів за 2016 рік №23
    Особлива інформація
    Аудиторський висновок за 2016 рік
    Баланс за 2016 рік
    Звіт про власний капітал 2016 рік
    Звіт про рух грошових коштів 2016 рік
    Звіт про фінансові результати 2016 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
    Річний звіт за 2016 рік
    Положення про Наглядову раду

 
 
 

                                2016

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2015 рік

 

 

                                2015

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2014 рік
    ПРОТОКОЛ № 21
    Особлива інформація

 

 

                                2014

    Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    Баланс за 2014 рік - 2
    Баланс за 2014 рік - 1
    Звіт про власний капітал за 2014 рік - 2
    Звіт про власний капітал за 2014 рік - 1
    Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік - 2
    Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік - 1
    Річний звіт Емітента за 2014 рік
    Фінансові результати за 2014 рік - 2
    Фінансові результати за 2014 рік - 1
    Аудиторский висновок за 2014
    Звiт Ревiзiйноi комiсii за 2014 рік

 

 

                                2013

     Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    ПАудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2013
    Баланс за 2013 рік (1 стор.)
    Баланс за 2013 рік (2 стор.)
    Баланс за 2013 рік (3 стор.)
    Звіт про рух грошових коштів (1 стор.)
    Звіт про рух грошових коштів (2 стор.)
    Звіт про рух коштів (1 стор.)
    Звіт про рух коштів (2 стор.)
    Звіт про власний капітал 2013 рік (1 стор.)
    Звіт про власний капітал 2013 рік (2 стор.)
    Звіт про фінрезультати 2013 рік (1 стор.)
    Звіт про фінрезультати 2013 рік (2 стор.)
    Звіт Ревізійної комісіїї за 2013 рік
    Річний звіт Емітента за 2013 рік

 

 

                                2012

    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
    Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    Річний звіт емітента за 2012 рік
    Протокол чергових загальних Зборів акціонерів за 2012 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік
    Аудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2012

 

              
  About  

        2011

    Рішення про відкриття товариства
    Свідоцтво про випуск акцій
    Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи-1
    Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи-2
    Звіт Ревізійної комісії
    Протокол № 17
    Статут
    Положення про Правління
    Положення про Наглядову Раду
    Положення про Ревізійну комісію
    Положення про Збори
    Особлива інформація
    Річний звіт емітента за 2011 рік
    Протокол чергових загальних Зборів акціонерів за 2011 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік
    Зміни до Статуту ПАТ «Укрводпроект»
    Аудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2011

 

              
  About  

        2010

    Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік.

    ПРОТОКОЛ № 16 чергових Загальних зборів акціонерів
    ПАТ "Укрводпроект". (м. Київ 26 квітня 2011 р.)

 

ПAO "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Киев-35, ул. Митрополита Василия  Липковского, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua