Проектні роботи »
Спеціальні роботи
 

 

Розробка регламентів покращення екологічного стану водних об'єктів

- Щорічні регламенти промивки р. Інгулець.
- Щорічні регламенти скиду надлишкових зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу.
- Розрахунок водно-сольового балансу басейну Кривбасу.
- Обґрунтування та розробка регламенту промивки Карачунівського водосховища (Кривий Ріг) на р. Інгулець.
- ТЕО "Оцінка розмірів забруднення природного середовища, розробка природоохоронних заходів і технічного очищення ґрунтів та підземних вод від нафтопродуктів в районі м. Узин".

 

 

Гідрометеорологічні і водогосподарські розрахунки (баланси)

     Спеціалістами ПАТ "Укрводпроект" за останні роки виконані гідрометеорологічні і водогосподарські розрахунки (баланси) для обґрунтування проектів:
- Схема комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиси в Закарпатській області;
- Схема водопроводу і каналізації м. Києва на період до 2020 р. Розділ "Водні ресурси";
-Техніко-економічне обґрунтування міні-ГЕС на існуючому Білоцерківському (верхньому) водосховищі Київської області;
- Обстеження та оцінка технічного стану водосховища-охолоджувача для підготовки будівництва енергоблоку № 3, 4 ОП "Хмельницька АЕС". Водогосподарські баланси р. Горинь;
- Водобалансові розрахунки потреб Дендропарку "Софіївка" в середні за водністю та посушливі роки;
- Схема комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет;
- ТЕО будівництва протипаводкової ємності (№ 1) на р. Чорна Тиса біля с. Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області;
- ТЕО будівництва протипаводкової ємності (№ 4) на р. Лазещина біля с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області.

 

 

Паспортизація водних об'єктів

     Інститутом "Укрводпроект", починаючи з 1988 р., здійснюються роботи з паспортизації малих річок згідно з розпорядженням Уряду України за № 658-р від 18.12.1987 р.

Порядок складання паспортів річок України був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 14.04.1997 р. і даним документом було визначено головну проектну організацію - інститут "Укрводпроект" - яка здійснює методичне і технічне керівництво цим процесом, створює банк даних по паспортизації річок, складає каталог річок України по головним басейнам.

Всього розроблено 681 паспортів, що містить 2260 малих річок. Паспорти розроблені по основним річковим басейнам України:
- басейн р. Дніпро (404 паспорти, які містять 1159 малих річок);
- басейн р. Південний Буг (46 паспортів, які містять 328 малих річок);
- басейн р. Сіверський Донець (74 паспорти, які містять 202 малі річки);
- басейн р. Дністер (79 паспорти, які містять 308 малих річок);
- басейн р. Дунай (39 паспортів, які містять 135 малих річок);
- басейн р. Вісла (4 паспорти, які містять 15 малих річок);
- басейн Чорного моря (16 паспортів, які містять 53 малих річок);
- басейн Азовського моря (19 паспортів, які містять 60 малих річок).

Паралельно з розробкою паспортів була створена електронна база даних малих річок України. В комп'ютерну систему "База даних малих річок України" занесено 536 паспорти, які містять 1927 малих річок.

 

 

Полігони твердих побутових відходів

     Спеціалістами інституту виконані проекти:
- полігон твердих побутових відходів в м. Обухів Київської обл.;
- реконструкція та нарощування ґрунтової греблі існуючого захоронення "Скопу" ВАТ "Київський КПК";
- полігон складування твердих побутових відходів в м. Очакові Київської обл.;
- рекультивація полігона будівельних відходів по вул. Червонопрапорній (І - ІІ черги);
- реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

 

 

Штучне поповнення підземних вод

     Інтенсивне водокористування підземними водами призводить до вичерпання їх запасів та пониження водоносного горизонту. В результаті чого в приморських районах стає можливим рух солоної води в бік водоносного горизонту та засолення ґрунту. Основним заходом відновлення рівня підземних вод та запобігання засолення ґрунту є штучне поповнення підземних вод водами поверхневих джерел.
- ТЕО "Штучне поповнення підземних вод в Північному Криму";
- Установки штучного поповнення підземних вод в Первомайському, Червоногвардійському районах АР Крим.

 

 

Облаштування хвостосховищ

     Спеціалістами ПАТ "Укрводпроект" в різні роки виконувались роботи по відводу, акумуляції та скиду шахтних вод на підприємствах Кривбасу:
- відвід шахтних вод Кривбаса. Протифільтраційні заходи по хвостосховищу СевГОКа;
- насосна станція відкачування шахтних вод із ставу - накопичувача в балці Свістунова в р. Інгулець;
- став - накопичувач шахтних вод в балці Свістунова;
- основні положення ТЕР відводу шахтних вод Кривбасу;
- відвід шахтних вод північної групи в хвостосховище СевГОКа;
- обстеження, паспортизація споруд та протифільтраційний захист ложа ставка-накопичувача шахтних вод в балці Свістунова;
- використання шахтних вод та реконструкція системи відведення, акумуляції і скиду надлишку зворотних вод гірнічно-рудних підприємств Кривбасу на період до 2015 р.

 

 

Ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС

     У 1986 р. за наказом Мінводгоспу УРСР від 29.08.1986 № 295 інститут "Укрдіпроводгосп" (сучасна назва ПАТ "Укрводпроект") розробив проекти будівництва комплексу гідротехнічних споруд спеціального призначення: фільтраційні греблі та перемички, дамби, кар'єри-вловлювачі та донні запруди, що призначалися для попередження виносу радіонуклідів річковим стоком з забрудненої території.

Спеціалісти інституту здійснювали авторський та технічний нагляд за будівництвом споруд, радіологічне та технічне обстеження водоймищ, оцінку їх стану, гідрогеологічний моніторинг в 15 км зоні ЧАЕС.

Були розроблені:
- Схема водоохоронних заходів захисту від радіаційного забруднення поверхні землі та підземних вод в зоні відчуження;
- правила експлуатації водоохоронних об'єктів в басейні р. Прип'ять в зоні ЧАЕС;
- робочі проекти на експлуатацію артезіанських свердловин в 30 км зоні ЧАЕС 50 свердловин;
- робочі проекти сантехнічного тампонажу не експлуатованих артезіанських свердловин в 30 км зоні, 96 свердловин.

 

ПAТ "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя  Липківського, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua